O nás

Zemědělské družstvo Hrotovice, družstvo hospodaří v aridní oblasti jihovýchodní části okresu Třebíč, kraje Vysočina. Sídlem družstva jsou Hrotovice, vzdálené necelých 21 km od města Třebíče. Svou hospodářskou činnost provozuje jednak na půdě vlastní a dále pak na půdě pronajaté na základě uzavřených nájemních smluv. Rostlinná výroba je zaměřena na velkovýrobní , intenzivní pěstování jednotlivých plodin, s důrazem na maximální úsporu půdní vláhy, které se v naší oblasti v posledních letech v kritickém období nedostává.

40000

t

kapacita sila
2434.25

ha

zemědělské půdy
300

ks

dojnic v kravíně

Aktuality

Exkurze před koncem školního roku

Jako každoročně, i letos, nás navštívili žáci základních škol z blízkého okolí. 24.6. nás navštívili žáci ZŠ Benetice, 25.6. žáci 9. tříd ZŠ Hrotovice a těsně před vysvědčením v úterý 29.6. nás navštívili žáci prvního stupně ZŠ Hrotovice. Všem žákům jsme vysvětlili jak v dnešní době funguje moderní zemědělský podnik a provedli jsme je po provozu. Od váhy jsme se vydali na posklizňovou linku a…

Výroční členská schůze

Zemědělské družstvo Hrotovice zve všechny své členy a zaměstnance na výroční členskou schůzi, která se koná dne 18.6.2021 ve 13:00 hod. v jídelně Klas v Hrotovicích. Program: Zahájení Volba komisí, zapisovatele, ověřování zápisu Zpráva představenstva o výsledku hospodaření Zpráva kontrolní komise Projednání a schválení : účetní závěrky 2020 pravidel čerpání FKSP rozdělení zisku Projednání výplaty podílu na zisku dle výše majetkových podílů Diskuze USnesení Závěr…

Malokapacitní ubytovací zařízení v ZD Hrotovice

                        Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Investice na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky vedoucí k zajištění diverzifikace příjmů, vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly, k podpoře širšího využití zemědělských farem a využití venkovských brownfields  

Vítězství v soutěži Regionální potravina

Sumeček africký – filet s kůží vyhrál v soutěži Regionální potravina Kraje Vysočina 2020 Dne 24. srpna proběhlo vyhodnocení soutěže Regionální potravina Kraje Vysočina 2020, kterého jsme se také zúčastnili. Do soutěže jsme se přihlásili se Sumečkem africkým a konkrétně s jeho u nás nejoblíbenější variantou filetem s kůží. Jelikož se samostatná kategorie ryb nevyhodnocuje, byli jsme zařazeni do kategorie ostatní, kde bývá každoročně nejvíce…

Příkaz předsedy k zamezení možného šíření nákazy COVID – 19

K zamezení možnosti šíření nákazy COVID-19 a současně zajištění provozu jednotlivých úseků nařizuji následující: Zákaz vstupu do kuchyně všem osobám, vstup je možný pouze pro zaměstnance kuchyně a vedoucí kuchyně na dobu nezbytně nutnou, uzavřít na klíč zadní dveře od kuchyně. Výdej obědů do jídlonosičů pouze přes výdejní okénko. Ve frontě na výdej stravy udržujte rozestup min. 2 metry. U jídelních stolů mohou být pouze…

Jídelní lístek

Mohlo by Vás zajímat

Kontaktní informace

Předseda ZD

Ing. Hutař Bohumír
tel.: 775 559 000
email : hutar@zdhrotovice.cz

Místopředseda ZD

Ing. Vladimír Puklický
tel.: 775 559 011
email : puklicky@zdhrotovice.cz

Adresa

Zemědělské družstvo Hrotovice, družstvo
Milačka 603
675 55
tel.: 568 838 272

KARIÉRA