O nás

Zemědělské družstvo Hrotovice, družstvo hospodaří v aridní oblasti jihovýchodní části okresu Třebíč, kraje Vysočina. Sídlem družstva jsou Hrotovice, vzdálené necelých 21 km od města Třebíče. Svou hospodářskou činnost provozuje jednak na půdě vlastní a dále pak na půdě pronajaté na základě uzavřených nájemních smluv. Rostlinná výroba je zaměřena na velkovýrobní , intenzivní pěstování jednotlivých plodin, s důrazem na maximální úsporu půdní vláhy, které se v naší oblasti v posledních letech v kritickém období nedostává.

40000

t

kapacita sila
2434.25

ha

zemědělské půdy
300

ks

dojnic v kravíně

Aktuality

Malokapacitní ubytovací zařízení v ZD Hrotovice

                        Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Investice na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky vedoucí k zajištění diverzifikace příjmů, vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly, k podpoře širšího využití zemědělských farem a využití venkovských brownfields  

Vítězství v soutěži Regionální potravina

Sumeček africký – filet s kůží vyhrál v soutěži Regionální potravina Kraje Vysočina 2020 Dne 24. srpna proběhlo vyhodnocení soutěže Regionální potravina Kraje Vysočina 2020, kterého jsme se také zúčastnili. Do soutěže jsme se přihlásili se Sumečkem africkým a konkrétně s jeho u nás nejoblíbenější variantou filetem s kůží. Jelikož se samostatná kategorie ryb nevyhodnocuje, byli jsme zařazeni do kategorie ostatní, kde bývá každoročně nejvíce…

Rekonstrukce linky osiv, osvětlení a plynofikace farmy v Krhově, ZD Hrotovice

Publicita projektu OP PIK Název projektu: Rekonstrukce linky osiv, osvětlení a plynofikace farmy v Krhově, ZD Hrotovice Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017539 Popis projektu: Projekt „Rekonstrukce linky osiv, osvětlení a plynofikace farmy v Krhově, ZD Hrotovice“ je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde prostřednictvím komplexního řešení ke snížení energetické náročnosti v areálu společnosti. V projektu je řešena výměna zastaralé technologie linky osiv a osvětlení, dále výměna…

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Výměna strojů za energeticky úspornější Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017321 Popis projektu: Projekt „Výměna strojů za energeticky úspornější“ je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele. Prostřednictvím projektu dojde k výměně zastaralé mobilní technologie, a to nakladače, traktoru s krmným vozem a traktoru s cisternou, používané žadatelem v živočišné výrobě za energeticky úspornější. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek…

Příkaz předsedy k zamezení možného šíření nákazy COVID – 19

K zamezení možnosti šíření nákazy COVID-19 a současně zajištění provozu jednotlivých úseků nařizuji následující: Zákaz vstupu do kuchyně všem osobám, vstup je možný pouze pro zaměstnance kuchyně a vedoucí kuchyně na dobu nezbytně nutnou, uzavřít na klíč zadní dveře od kuchyně. Výdej obědů do jídlonosičů pouze přes výdejní okénko. Ve frontě na výdej stravy udržujte rozestup min. 2 metry. U jídelních stolů mohou být pouze…

Jídelní lístek

Mohlo by Vás zajímat

Kontaktní informace

Předseda ZD

Ing. Hutař Bohumír
tel.: 775 559 000
email : hutar@zdhrotovice.cz

Místopředseda ZD

Ing. Vladimír Puklický
tel.: 775 559 011
email : puklicky@zdhrotovice.cz

Adresa

Zemědělské družstvo Hrotovice, družstvo
Milačka 603
675 55
tel.: 568 838 272

KARIÉRA