O nás

Zemědělské družstvo Hrotovice, družstvo hospodaří v aridní oblasti jihovýchodní části okresu Třebíč, kraje Vysočina. Sídlem družstva jsou Hrotovice, vzdálené necelých 21 km od města Třebíče. Svou hospodářskou činnost provozuje jednak na půdě vlastní a dále pak na půdě pronajaté na základě uzavřených nájemních smluv. Rostlinná výroba je zaměřena na velkovýrobní , intenzivní pěstování jednotlivých plodin, s důrazem na maximální úsporu půdní vláhy, které se v naší oblasti v posledních letech v kritickém období nedostává.

40000

t

kapacita sila
2326.41

ha

zemědělské půdy
300

ks

dojnic v kravíně

Aktuality

Vybavení zpracovny ryb Hrotovice – 19. kolo

Projekt „Vybavení zpracovny ryb Hrotovice – 19. kolo“, reg. č. CZ.10.5.110/5.3/0.0/21_019/0001344, je spolufinancován Evropskou unií. Předmětem projektu je rozšíření vybavení zpracovny ryb pro výrobu výrobků z ryb, a pořízení vybavení pro přepravu ryb a výrobků z ryb. Převažující cíl projektu: Investice, modernizace a inovace zpracovatelských kapacit Na projekt je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství.

Odchovna selat Krhov

Odchovna selat Krhov: Projekt řeší modernizaci stáje dříve využívané k chovu prasat na moderní odchovnu selat. Odchovna selat bude sloužit k bezstelivovému ustájení selat v dochovu od živé hmotnosti 6 kg do živé hmotnosti 30 kg. Selata budou ustájena ve skupinových kotcích na plastových roštech. Projektovaná kapacita stáje bude 1485 ustajovacích míst (10 sekcí pro dochov selat po 135 UM + jedna sanitní sekce pro…

Publicita projektu OP PIK

Publicita projektu OP PIK Název projektu: Výměna zdroje tepla, osvětlení a kalových čerpadel v Udeřicích Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022551 Popis projektu: Projekt „Výměna zdroje tepla, osvětlení a kalových čerpadel v Udeřicích“ je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde prostřednictvím komplexního řešení ke snížení energetické náročnosti v areálu společnosti. Projekt zahrnuje instalaci nového zdroje tepla, LED osvětlení a výměnu kalových čerpadel kejdy. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních…

Exkurze před koncem školního roku

Jako každoročně, i letos, nás navštívili žáci základních škol z blízkého okolí. 24.6. nás navštívili žáci ZŠ Benetice, 25.6. žáci 9. tříd ZŠ Hrotovice a těsně před vysvědčením v úterý 29.6. nás navštívili žáci prvního stupně ZŠ Hrotovice. Všem žákům jsme vysvětlili jak v dnešní době funguje moderní zemědělský podnik a provedli jsme je po provozu. Od váhy jsme se vydali na posklizňovou linku a…

Malokapacitní ubytovací zařízení v ZD Hrotovice

                        Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Investice na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky vedoucí k zajištění diverzifikace příjmů, vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly, k podpoře širšího využití zemědělských farem a využití venkovských brownfields  

Vítězství v soutěži Regionální potravina

Sumeček africký – filet s kůží vyhrál v soutěži Regionální potravina Kraje Vysočina 2020 Dne 24. srpna proběhlo vyhodnocení soutěže Regionální potravina Kraje Vysočina 2020, kterého jsme se také zúčastnili. Do soutěže jsme se přihlásili se Sumečkem africkým a konkrétně s jeho u nás nejoblíbenější variantou filetem s kůží. Jelikož se samostatná kategorie ryb nevyhodnocuje, byli jsme zařazeni do kategorie ostatní, kde bývá každoročně nejvíce…

Příkaz předsedy k zamezení možného šíření nákazy COVID – 19

K zamezení možnosti šíření nákazy COVID-19 a současně zajištění provozu jednotlivých úseků nařizuji následující: Zákaz vstupu do kuchyně všem osobám, vstup je možný pouze pro zaměstnance kuchyně a vedoucí kuchyně na dobu nezbytně nutnou, uzavřít na klíč zadní dveře od kuchyně. Výdej obědů do jídlonosičů pouze přes výdejní okénko. Ve frontě na výdej stravy udržujte rozestup min. 2 metry. U jídelních stolů mohou být pouze…

Jídelní lístek

Mohlo by Vás zajímat

Kontaktní informace

Předseda ZD

Ing. Hutař Bohumír
tel.: 775 559 000
email : hutar@zdhrotovice.cz

Místopředseda ZD

Ing. Vladimír Puklický
tel.: 775 559 011
email : puklicky@zdhrotovice.cz

Adresa

Zemědělské družstvo Hrotovice, družstvo
Milačka 603
675 55
tel.: 568 838 272

KARIÉRA