Publicita projektu OP PIK

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Výměna zdroje tepla, osvětlení a kalových čerpadel v Udeřicích

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022551

Popis projektu: Projekt „Výměna zdroje tepla, osvětlení a kalových čerpadel v Udeřicích“ je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde prostřednictvím komplexního řešení ke snížení energetické náročnosti v areálu společnosti. Projekt zahrnuje instalaci nového zdroje tepla, LED osvětlení a výměnu kalových čerpadel kejdy. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

KARIÉRA