O nás

Zajímavosti, rozloha,
historický původ.

VÍCE INFORMACÍ

O nás

Zemědělské družstvo Hrotovice, družstvo hospodaří v aridní oblasti jihovýchodní části okresu Třebíč, kraje Vysočina. Sídlem družstva jsou Hrotovice, vzdálené necelých 21 km od města Třebíče. Družstvo hospodaří s 2 326,41 ha zemědělské půdy v nadmořské výšce 412 m. Svou hospodářskou činnost provozuje jednak na půdě vlastní a dále pak na půdě pronajaté na základě uzavřených nájemních smluv.

Rostlinná výroba je zaměřena na velkovýrobní , intenzivní pěstování jednotlivých plodin, s důrazem na maximální úsporu půdní vláhy, které se v naší oblasti v posledních letech v kritickém období nedostává. Na našich i pronajatých pozemcích pěstujeme obiloviny – ozimý ječmen a ozimou pšenici, hrách, řepku, vojtěšku, trávy na semeno, kmín a v posledních letech stále více oblíbenou kukuřici, která nejlépe snáší v naší oblasti suchá období. Z důvodu co nejlepší realizace vlastní produkce se zaměřujeme na výrobu osiv jednotlivých plodin.

Aby bylo možné vlastní produkci zrealizovat v co nejlepších cenách je nutné mít dostatek kvalitních skladovacích prostor. Proto jsme v roce 2010- 2011 realizovali výstavbu dvou sil, každé o kapacitě 980 t a rekonstrukci příjmového koše.

V živočišné výrobě jsme zaměřeni na výrobu mléka. V současnosti chováme 300 ks dojnic v kravíně s volným ustájením. Dále produkujeme vepřové a hovězí maso.

Od prosince 2011 provozujeme bioplynovou stanici o výkonu 600 kW.

Z naší historie

Dnešní Zemědělské družstvo Hrotovice, družstvo vzniklo jako Jednotné zemědělské družstvo „9. květen“ se sídlem v Hrotovicích z původních sedmi družstev, která hospodařila na území dnes už bývalých okresů Moravských Budějovic a Třebíče. Bylo to JZD Udeřice, Bačice, Krhov, Odunec, Račice, Zárubice a Hrotovice.

Původní JZD Hrotovice bylo založeno v Hrotovicích dne 26. října 1949. Po dlouhou dobu družstvo nedosahovalo žádoucích výsledků a ke skutečnému upevnění došlo až v druhé polovině šedesátých let.

V roce 1962 se JZD Bačice sloučilo do JZD Udeřice, sloučená družstva přijala název JZD „9. květen“. V roce 1965 se sloučilo JZD Zárubice do JZD Odunec. Tato sloučená družstva přijala název Tábor. V roce 1966 se JZD Račice sloučilo do JZD Krhov.

Od 1. března 1973 už působilo pouze Jednotné zemědělské družstvo „9. květen“ se sídlem v Hrotovicích.

33000

t

kapacita sila
2434,25

ha

zemědělské půdy
300

ks

dojnic v kravíně
KARIÉRA