O nás

Zemědělské družstvo Hrotovice, družstvo hospodaří v aridní oblasti jihovýchodní části okresu Třebíč, kraje Vysočina. Sídlem družstva jsou Hrotovice, vzdálené necelých 21 km od města Třebíče. Svou hospodářskou činnost provozuje jednak na půdě vlastní a dále pak na půdě pronajaté na základě uzavřených nájemních smluv. Rostlinná výroba je zaměřena na velkovýrobní , intenzivní pěstování jednotlivých plodin, s důrazem na maximální úsporu půdní vláhy, které se v naší oblasti v posledních letech v kritickém období nedostává.

40000

t

kapacita sila
2326.41

ha

zemědělské půdy
300

ks

dojnic v kravíně

Aktuality

Výroční členská schůze 19.4.2024

Zemědělské družstvo Hrotovice si dovoluje pozvat všechny své členy a zaměstnance na výroční členskou schůzi, která se koná dne 19.4.2024 ve 13 hodin v jídelně Klas v Hrotovicích. Program: Zahájení Volba komisí, zapisovatele, ověřovatelů zápisu Zpráva představenstva o výsledku hospodaření Zpráva kontrolní komise Projednání a schválení: účetní závěrky 2023 pravidel čerpání FKSP rozdělení zisku určení auditora na další období Doplňovací volba člena kontrolní komise Projednání…

Projekt FVE ZD Hrotovice

Projekt FVE ZD Hrotovice – CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000928 je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde k instalaci fotovoltaického systému pro vlastní spotřebu žadatele, který zajistí úsporu konečné spotřeby elektrické energie v rámci výkonu podnikatelské činnosti. Cílem projektu je snížení nákladů na nákup el. energie prostřednictvím instalace vlastního zdroje a navýšení výroby el. energie z obnovitelných zdrojů v rámci ČR. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do…

Směrnice o řešení oznámení povinnému subjektu

Dne 15.12.2023 vešla v platnost směrnice o řešení oznámení povinnému subjektu Zemědělské družstvo Hrotovice dle zákona č. 171/2023 Sb. Účelem této směrnice je stanovení podmínek pro podávání oznámeni o protiprávní činnosti, dále pro přijetí a posouzení těchto oznámení a také pro zajištění nápravy a evidenci řešení oznámení.   Jmenování pověřené osoby Směrnice o řešení oznámení povinnému subjektu ZD Hrotovice

Výměna provzdušňovacích ventilátorů, ZD Hrotovice

Název projektu: Výměna provzdušňovacích ventilátorů, ZD Hrotovice Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025854 Popis projektu: Projekt „Výměna provzdušňovacích ventilátorů, ZD Hrotovice“ je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde ke snížení energetické náročnosti podniku žadatele. Stávající technologie provzdušňovacích ventilátorů bude nahrazena novými účinnějšími ventilátory za účelem efektivnějšího provzdušňování sena. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.  

Vybavení zpracovny ryb Hrotovice – 19. kolo

Projekt „Vybavení zpracovny ryb Hrotovice – 19. kolo“, reg. č. CZ.10.5.110/5.3/0.0/21_019/0001344, je spolufinancován Evropskou unií. Předmětem projektu je rozšíření vybavení zpracovny ryb pro výrobu výrobků z ryb, a pořízení vybavení pro přepravu ryb a výrobků z ryb. Převažující cíl projektu: Investice, modernizace a inovace zpracovatelských kapacit Na projekt je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství.

Odchovna selat Krhov

Odchovna selat Krhov: Projekt řeší modernizaci stáje dříve využívané k chovu prasat na moderní odchovnu selat. Odchovna selat bude sloužit k bezstelivovému ustájení selat v dochovu od živé hmotnosti 6 kg do živé hmotnosti 30 kg. Selata budou ustájena ve skupinových kotcích na plastových roštech. Projektovaná kapacita stáje bude 1485 ustajovacích míst (10 sekcí pro dochov selat po 135 UM + jedna sanitní sekce pro…

Publicita projektu OP PIK

Publicita projektu OP PIK Název projektu: Výměna zdroje tepla, osvětlení a kalových čerpadel v Udeřicích Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0022551 Popis projektu: Projekt „Výměna zdroje tepla, osvětlení a kalových čerpadel v Udeřicích“ je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde prostřednictvím komplexního řešení ke snížení energetické náročnosti v areálu společnosti. Projekt zahrnuje instalaci nového zdroje tepla, LED osvětlení a výměnu kalových čerpadel kejdy. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních…

Exkurze před koncem školního roku

Jako každoročně, i letos, nás navštívili žáci základních škol z blízkého okolí. 24.6. nás navštívili žáci ZŠ Benetice, 25.6. žáci 9. tříd ZŠ Hrotovice a těsně před vysvědčením v úterý 29.6. nás navštívili žáci prvního stupně ZŠ Hrotovice. Všem žákům jsme vysvětlili jak v dnešní době funguje moderní zemědělský podnik a provedli jsme je po provozu. Od váhy jsme se vydali na posklizňovou linku a…

Malokapacitní ubytovací zařízení v ZD Hrotovice

                        Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Investice na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky vedoucí k zajištění diverzifikace příjmů, vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly, k podpoře širšího využití zemědělských farem a využití venkovských brownfields  

Vítězství v soutěži Regionální potravina

Sumeček africký – filet s kůží vyhrál v soutěži Regionální potravina Kraje Vysočina 2020 Dne 24. srpna proběhlo vyhodnocení soutěže Regionální potravina Kraje Vysočina 2020, kterého jsme se také zúčastnili. Do soutěže jsme se přihlásili se Sumečkem africkým a konkrétně s jeho u nás nejoblíbenější variantou filetem s kůží. Jelikož se samostatná kategorie ryb nevyhodnocuje, byli jsme zařazeni do kategorie ostatní, kde bývá každoročně nejvíce…

Příkaz předsedy k zamezení možného šíření nákazy COVID – 19

K zamezení možnosti šíření nákazy COVID-19 a současně zajištění provozu jednotlivých úseků nařizuji následující: Zákaz vstupu do kuchyně všem osobám, vstup je možný pouze pro zaměstnance kuchyně a vedoucí kuchyně na dobu nezbytně nutnou, uzavřít na klíč zadní dveře od kuchyně. Výdej obědů do jídlonosičů pouze přes výdejní okénko. Ve frontě na výdej stravy udržujte rozestup min. 2 metry. U jídelních stolů mohou být pouze…

Jídelní lístek

Mohlo by Vás zajímat

Kontaktní informace

Předseda ZD

Ing. Hutař Bohumír
tel.: 775 559 000
email : hutar@zdhrotovice.cz

Místopředseda ZD

Ing. Vladimír Puklický
tel.: 775 559 011
email : puklicky@zdhrotovice.cz

Adresa

Zemědělské družstvo Hrotovice, družstvo
Milačka 603
675 55
tel.: 568 838 272

KARIÉRA