Hlavní výroba

Zajímavosti, rozloha,
historický původ.

VÍCE INFORMACÍ

Rostlinná výroba

Rostlinná výroba je zaměřena na velkovýrobní, intenzivní pěstování jednotlivých plodin, s důrazem na maximální úsporu půdní vláhy, které se v naší oblasti v posledních letech v kritickém období nedostává. Na našich i pronajatých pozemcích pěstujeme obiloviny – ozimý ječmen a ozimou pšenici, hrách, řepku, vojtěšku, trávy na semeno, kmín a v posledních letech stále více oblíbenou kukuřici, která nejlépe snáší v naší oblasti suchá období. Z důvodu co nejlepší realizace vlastní produkce se zaměřujeme na výrobu osiv jednotlivých plodin

Živočišná výroba

Řízení a provoz živočišné výroby zajišťuje Ing. Vladimír Puklický, která má jako hlavní zootechnik na starost chov prasat. Dojené krávy, mladý skot, jalovice a dále býky obstarává Ing. Lenka Hutařová a pomocný zootechnik Marek Žák.

V živočišné výrobě se zabýváme chovem dojnic plemene Holštýn se zaměřením na zvyšování užitkovosti a zlepšování welfare zvířat. Toto plemeno, původem ze severního Německa, je charakteristické svým černo-bílým zbarvením, velkým rámcem a vysokou mléčnou užitkovostí. Výjimečně můžete v našem stádu zahlédnout i kříženky s jinými plemeny, jako je český strakatý skot, nebo charolias. Současný stav činí 830 ks zvířat, z toho 295 ks dojnic o průměrné užitkovosti za laktaci 10 044 l a dojivosti 32 l mléka.

Dále od roku 2018 chováme na středisku v Zárubicích krávy bez tržní produkce mléka plemene Aberdeen angus x Masný simentál a býka plemene Blond d´aquitaine. Realizujeme tak i prodej kvalitního hovězího masa přímo z farmy.

Chov prasat má u nás dlouholetou tradici. V současné době má základní stádo 300 prasnic celkovou produkcí 8500 až 9000 selat ročně. Všechna tato selata vykrmujeme do porážkové váhy a dodáváme na okolní jatky. Na chov finálních hybridů užíváme tradičního křížení BuxL pro produkci F1 prasniček, na které se připouští kanci převážně plemene DU dánské genetiky. Na prasnici takto vyprodukujeme zhruba 2700 kg masa při spotřebě 2,50 kg směsi/kg přírůstku.         Inovativní zvláštností našeho chovu je zkrmování vlhkého kukuřičného zrna přímo z pole, jež se uskladňuje v ocelovém sile v ochranné atmosféře CO2.

SUIGAL CZ

Tuto firmu vlastní ZD Hrotovice od r. 2015, na výměře 371,64 ha produkuje výrobky rostlinné prvovýroby. Firma hospodaří na půdních blocích v okolí obcí Morkůvky, Vranovice nad Svratkou a Přibice. Zabývá se pěstováním obilnin, olejnin a kukuřice.

Hrotovická obchodní

Veškerou svoji produkci prodává ZD Hrotovice přes svoji dceřinou firmu Hrotovická obchodní s.r.o. Ta také zajišťuje skladování, výkup a prodej zemědělských komodit od okolních menších soukromých zemědělců.

Aby bylo možné vlastní produkci zrealizovat v co nejlepších cenách je nutné mít dostatek kvalitních skladovacích prostor. Proto jsme v roce 2010- 2011 realizovali výstavbu dvou sil, každé o kapacitě 980 t a rekonstrukci příjmového koše . V roce 2013 byla postavena 4 sila SPA o kapacitě 8000 t a v roce 2016 další čtyři sila SPA o kapacitě 4×2000 tun

Bioplynová stanice

Od prosince 2011 provozujeme bioplynovou stanici o výkonu 600 kW. V roce 2012 byl zvýšen výkon BPS přidáním druhého motoru o 160 kW na celkových 760 kW.  V roce 2013 byl vybudován teplovod a odpadním teplem vytápíme základní školu, hotel V-sport, kanceláře firmy V-Stav, kanceláře Koopeerace Hrotovice, a.s., jídelnu Klas, dílny a sociální budovu živočišné výroby  ve středisku Hrotovice. Odpadní teplo se dále používá  pro předehřívání vzduchu při dosoušení obilí na posklizňové lince.

KARIÉRA