Vítězství v soutěži Regionální potravina

Sumeček africký – filet s kůží vyhrál v soutěži Regionální potravina Kraje Vysočina 2020

Dne 24. srpna proběhlo vyhodnocení soutěže Regionální potravina Kraje Vysočina 2020, kterého jsme se také zúčastnili. Do soutěže jsme se přihlásili se Sumečkem africkým a konkrétně s jeho u nás nejoblíbenější variantou filetem s kůží.

Jelikož se samostatná kategorie ryb nevyhodnocuje, byli jsme zařazeni do kategorie ostatní, kde bývá každoročně nejvíce výrobků. Jaké tedy bylo naše překvapení, když jsme se dozvěděli, že jsme danou kategorii vyhráli.

Slavnostní vyhlášení se konalo v rámci Dne zemědělců, potravinářů a venkova Kraje Vysočina neboli Dožínek v Jihlavě 5. září. Zde jsme z rukou pana hejtmana převzali ocenění.

V rámci dožínek byly také ochutnávky letos oceněných potravin a zde jsme také nemohli chybět. Na našem stánku jste si mohli sumečka ochutnat, popřípadě se dozvědět různé informace z chovu nebo získat kontakt pro Váš příští nákup.

Tohoto ocenění si velice vážíme a je pro nás velkou motivací pro další směřování našeho chovu ryb.

 

KARIÉRA