Archiv aktualit

Zajímavosti, rozloha,
historický původ.

VÍCE INFORMACÍ

Exkurze před koncem školního roku

Jako každoročně, i letos, nás navštívili žáci základních škol z blízkého okolí. 24.6. nás navštívili žáci ZŠ Benetice, 25.6. žáci 9. tříd ZŠ Hrotovice a těsně před vysvědčením v úterý 29.6. nás navštívili žáci prvního stupně ZŠ Hrotovice.

Všem žákům jsme vysvětlili jak v dnešní době funguje moderní zemědělský podnik a provedli jsme je po provozu. Od váhy jsme se vydali na posklizňovou linku a bioplynovou stanici. Poté jsme navštívili dílny, kde si mohly děti sednout do připravených kombajnů a zjistit jak vidí svět obsluha kombajnu. Poté jsme se přesunuli do kravínů kde děti nejvíce zaujaly tradičně telátka.

Navštívili jsme také odchovnu ryb a pěstitelskou pálenici. Během prohlídky jsem vysvětlovali jak co funguje a pokoušeli se odpovídat na zvědavé otázky drobotiny.

Prohlídku jsem zakončili opět na váze, kde bylo pro děti připraveno menší občerstvení.

Doufáme že se jim návštěva u nás v družstvě líbila a že si zní odnesly spoustu poznatků. Také bychom chtěli dětem popřát ničím nerušené prázdniny a pokud možno co nejnormálnější nový školní rok, na který se dozajista už hodně těší.

Výroční členská schůze

Zemědělské družstvo Hrotovice zve všechny své členy a zaměstnance na výroční členskou schůzi, která se koná dne 18.6.2021 ve 13:00 hod. v jídelně Klas v Hrotovicích.

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba komisí, zapisovatele, ověřování zápisu
 3. Zpráva představenstva o výsledku hospodaření
 4. Zpráva kontrolní komise
 5. Projednání a schválení :
  1. účetní závěrky 2020
  2. pravidel čerpání FKSP
  3. rozdělení zisku
 6. Projednání výplaty podílu na zisku dle výše majetkových podílů
 7. Diskuze
 8. USnesení
 9. Závěr

Žádáme účastníky o dodržení platných protiepidemických opatření. Před schůzí nebude vydán oběd a ani během schůze nebude žádné občerstvení.

 

předseda Ing. Bohumír Hutař

 

Plná moc pro zastoupení na jednání VČS je ke stažení zde: Pozvánka na VČS 18.6.2021.

Výměna osvětlení, ventilátorů a dopravníků, ZD Hrotovice

Popis projektu: Projekt „Výměna osvětlení, ventilátorů a dopravníků, ZD Hrotovice“ je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde prostřednictvím komplexního řešení ke snížení energetické náročnosti v areálu společnosti. Projektem dojde k výměně provzdušňovacích ventilátorů, el. dopravníků a modernizaci osvětlení. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

Malokapacitní ubytovací zařízení v ZD Hrotovice

 

                      Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Investice na diverzifikaci činností pro zemědělské subjekty v oblasti agroturistiky vedoucí k zajištění diverzifikace příjmů, vytváření pracovních míst i pro nekvalifikované pracovní síly, k podpoře širšího využití zemědělských farem a využití venkovských brownfields

 

KARIÉRA