Výroční členská schůze 21.4.2022

Zemědělské družstvo Hrotovice zve všechny své členy a zaměstnance na výroční členskou schůzi, která se koná dne 21.4.2022 ve 13:00 hod. v jídelně Klas v Hrotovicích.

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba komisí, zapisovatele, ověřovatelů zápisu
 3. Zpráva představenstva o výsledku hospodaření za rok 2021
 4. Zpráva kontrolní komise
 5. Projednání a schválení :
  • účetní závěrky 2021
  • pravidel čerpání FKSP
  • rozdělení zisku
  • podnikatelského záměru na rok 2022
 6. Změna stanov družstva: čl. 2 – předmět podnikání – dle přiloženého návrhu změn
 7. Volby orgánů družstva (představenstvo a kontrolní komise)
 8. Projednání výplaty podílu na zisku dle výše majetkových podílů
 9. Diskuze
 10. Usnesení
 11. Závěr

S podklady k programu výroční členské schůze je možné se seznámit v sídle družstva v pracovní dny od 21.3.2022 od 8:00 do 11:00 případně od 13:00 do 15:00 hod.

Před schůzí bude v závodní jídelně vydán oběd. Výdej bude zahájen ve 12:00 hodin. Účastník schůze se při prezenci podepíše, obdrží kupón za sebe i za plnou moc. Na konci schůze tento kupón bude vyměněn za drobnou pozornost.

Svoz na VČS:    Zárubice 11:30

Odunec 11:35

Račice 11:40

Krhov 11:50

Bačice, Udeřice 11:55

Rozvoz bude zajištěn za cca 20 minut po ukončení schůze.

 

Ing. Bohumír Hutař

předseda představenstva

 

Pozvánka na VČS: Pozvánka na VČS

Návrh změn stanov: Návrh změn stanov ZD Hrotovice

 

KARIÉRA