Výroční členská schůze

Zemědělské družstvo Hrotovice zve všechny své členy a zaměstnance na výroční členskou schůzi, která se koná dne 18.6.2021 ve 13:00 hod. v jídelně Klas v Hrotovicích.

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba komisí, zapisovatele, ověřování zápisu
 3. Zpráva představenstva o výsledku hospodaření
 4. Zpráva kontrolní komise
 5. Projednání a schválení :
  1. účetní závěrky 2020
  2. pravidel čerpání FKSP
  3. rozdělení zisku
 6. Projednání výplaty podílu na zisku dle výše majetkových podílů
 7. Diskuze
 8. USnesení
 9. Závěr

Žádáme účastníky o dodržení platných protiepidemických opatření. Před schůzí nebude vydán oběd a ani během schůze nebude žádné občerstvení.

 

předseda Ing. Bohumír Hutař

 

Plná moc pro zastoupení na jednání VČS je ke stažení zde: Pozvánka na VČS 18.6.2021.

KARIÉRA