Rekonstrukce linky osiv, osvětlení a plynofikace farmy v Krhově, ZD Hrotovice

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Rekonstrukce linky osiv, osvětlení a plynofikace farmy v Krhově, ZD Hrotovice

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017539

Popis projektu: Projekt „Rekonstrukce linky osiv, osvětlení a plynofikace farmy v Krhově, ZD Hrotovice“ je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde prostřednictvím komplexního řešení ke snížení energetické náročnosti v areálu společnosti. V projektu je řešena výměna zastaralé technologie linky osiv a osvětlení, dále výměna kotle. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

KARIÉRA