Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Výměna strojů za energeticky úspornější

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017321

Popis projektu: Projekt „Výměna strojů za energeticky úspornější“ je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele. Prostřednictvím projektu dojde k výměně zastaralé mobilní technologie, a to nakladače, traktoru s krmným vozem a traktoru s cisternou, používané žadatelem v živočišné výrobě za energeticky úspornější. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

KARIÉRA